என்ன பாவம் செய்தார்கள் காஸா குழந்தைகள்..? உலகின் மனசாட்சியை உலுக்கும் காட்சி... அமைதி மலருமா..?

x

போருக்கு மத்தியில் பசியில் துடிக்கும் காசா சிறார்கள் /பருப்பு சூப்புக்காக காத்திருக்கும் கண்ணீர் காட்சி/பாத்திரங்களை ஏந்தி பசியோடு நிற்கும் சிறார்கள்/இது ஒரு வாழ்க்கையே இல்லை.. என துயரில் துடிப்பு/காசா மக்களை அச்சுறுத்தும் கனமழை - வாட்டும் குளிர்


Next Story

மேலும் செய்திகள்