“8300 பாலஸ்தீனியர்கள் விடுதலையாகனும்“ - ஹமாஸின் தூண்டில் புழுவாய் 237 இஸ்ரேலியர்

x
  • “8300 பாலஸ்தீனியர்கள் விடுதலையாகனும்“ -
  • ஹமாஸின் தூண்டில் புழுவாய் 237 இஸ்ரேலியர் -
  • உலகையே மிரள வைத்த ஒற்றை பேரம்

Next Story

மேலும் செய்திகள்