தலைகீழாய் புதைக்கப்பட்ட சடலங்கள்.. அச்சுறுத்தும் `vampire' கல்லறைகள் - அதிர்ச்சி காட்சி

x
  • அச்சுறுத்தும் "Vampire" கல்லறைகள்..
  • தலைகீழாய்ப் புதைக்கப்பட்ட சடலங்கள்..காலில் பூட்டு..
  • இறந்தவர்கள் எழுந்து வந்து ரத்தம் குடித்து விடுவார்களோ என அச்சம்...
  • "Vampire" கல்லறைகளின் ரகசியம் என்ன?
  • உண்மையிலேயே உள்ளே இருப்பது ரத்தக் காட்டேறிகளா?

Next Story

மேலும் செய்திகள்