பிரச்சினையில் பிரிட்டன்...வேகம் பிடிக்கும் ஒமிக்ரான் வைரஸ்...

பிரிட்டனில் ஒமிக்ரான் பேரலை வந்து கொண்டிருக்கிறது என எச்சரித்திருக்கும் அந்நாட்டு பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன், ஒமிக்ரானுக்கு ஒருவர் உயிரிழந்திருப்பதாக அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டுள்ளார்.
பிரச்சினையில் பிரிட்டன்...வேகம் பிடிக்கும் ஒமிக்ரான் வைரஸ்...
x
பிரிட்டனில் ஒமிக்ரான் பேரலை வந்து கொண்டிருக்கிறது என எச்சரித்திருக்கும் அந்நாட்டு பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன்,  ஒமிக்ரானுக்கு ஒருவர் உயிரிழந்திருப்பதாக அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டுள்ளார்.  

Next Story

மேலும் செய்திகள்