சீனாவை பூர்வீகமாக கொண்ட 'லிச்சி' பழம் - லிச்சியால் வறுமையில் இருந்து மீண்ட கிராமம்

சீனாவை பூர்விகமாக கொண்ட லிச்சி பழ சாகுபடியின் மூலம் வறுமையில் இருந்து மீண்டுள்ளது, ஒரு கிராமம்
சீனாவை பூர்வீகமாக கொண்ட லிச்சி பழம்  - லிச்சியால் வறுமையில் இருந்து மீண்ட கிராமம்
x
சீனாவை பூர்விகமாக கொண்ட லிச்சி பழ சாகுபடியின் மூலம் 
வறுமையில் இருந்து மீண்டுள்ளது, ஒரு கிராமம்... இது குறித்து இந்த செய்தி தொகுப்பில் பார்க்கலாம். 

Next Story

மேலும் செய்திகள்