இங்கிலாந்தில் படிப்பை முடிக்கும் மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களின் பரிசு

பிரிவு உபச்சார வீடியோவை வெளியிட்டுள்ள ஆசிரியர்கள்
இங்கிலாந்தில் படிப்பை முடிக்கும் மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களின் பரிசு
x
படிப்பை முடிக்கும் மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களின் பரிசு,பிரிவு உபச்சார வீடியோவை வெளியிட்டுள்ள ஆசிரியர்கள்.

தென்மேற்கு இங்கிலாந்தில் பள்ளிப்படிப்பை முடிக்கும் மாணவர்களுக்கு வியப்பூட்டும் வகையில் பிரிவு உபச்சார வீடியோவை, ஆசிரியர்கள் வெளியிட்டு அசத்தியுள்ளனர்.

Next Story

மேலும் செய்திகள்