"ரத்தம் எதெற்கெல்லாம் தேவைப்படுகிறது?""யாரெல்லாம் ரத்ததானம் செய்யலாம்?"உலக ரத்த தான தினம்

ஜூன் 14 - உலக ரத்த தான தினம் கடைபிடிப்பு...
x

"ரத்தம் எதெற்கெல்லாம் தேவைப்படுகிறது?""யாரெல்லாம் ரத்ததானம் செய்யலாம்?"உலக ரத்த தான தினம்

"ஜூன் 14 - உலக ரத்த தான தினம் கடைபிடிப்பு"

"ஐயத்தால் ரத்த தானம் செய்ய பெரும்பாலோர் தயக்கம்"

"18 முதல் 65 வயதுக்குட்பட்டோர் ரத்ததானம் செய்யலாம்"

"ரத்த தானம் அளிப்போம், மனிதநேயம் காப்போம்"


Next Story

மேலும் செய்திகள்