"இதை செய்தால் மட்டுமே சீன பட்டாசு வருகையை நிறுத்த முடியும்" - இஸ்ரோ முன்னாள் விஞ்ஞானி

x

"இதை செய்தால் மட்டுமே சீன பட்டாசு வருகையை நிறுத்த முடியும்" - இஸ்ரோ முன்னாள் விஞ்ஞானி


Next Story

மேலும் செய்திகள்