"இயக்குனர் சங்கர் அப்பட்டமாக செய்த திருட்டு ஆதாரங்கள் நிறைய இருக்கு, பொய்யர்களை விட்றதா இல்ல" வர்மக்கலை ஆசான் இந்தியன் 2 மீது சொன்ன அதிர வைக்கும் தகவல்

x

"இயக்குனர் சங்கர் அப்பட்டமாக செய்த திருட்டு

ஆதாரங்கள் நிறைய இருக்கு, பொய்யர்களை விட்றதா இல்ல"

வர்மக்கலை ஆசான் இந்தியன் 2 மீது சொன்ன அதிர வைக்கும் தகவல்


Next Story

மேலும் செய்திகள்