"வேலை செய்யவே லாயக்கில்ல..கிளம்புங்க" -கண் சிவந்த ககன்தீப் சிங் பேடி..அதிகாரிகளை மிரளவிட்ட காட்சிகள்

x

"வேலை செய்யவே லாயக்கில்ல.. கிளம்புங்க" - கண் சிவந்த ககன்தீப் சிங் பேடி.. அதிரடி உத்தரவுகளால் மிரளவிட்ட காட்சிகள்


Next Story

மேலும் செய்திகள்