வாய் விட்டு கேட்ட ஒத்த வார்த்தைக்காக சம்பாதித்த காசை தூக்கி தந்த மனசு.. CWC பாலாவின் மறுபக்கம்

x

மலை கிராமத்து மக்களுக்கு, தன்னார்வ அமைப்பின் மூலம் நடிகர் பாலா இலவச ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தை வழங்கியுள்ளார்.


Next Story

மேலும் செய்திகள்