"பல நூற்றாண்டுகளாக ஏற்றத்தாழ்வுகள் ஒழிக்கபடவில்லை" - பி.டி.ஆர் பரபரப்பு பேச்சு

x

"பல நூற்றாண்டுகளாக ஏற்றத்தாழ்வுகள் ஒழிக்கபடவில்லை" - பி.டி.ஆர் பரபரப்பு பேச்சு


Next Story

மேலும் செய்திகள்