நல வாரிய உறுப்பினர்களை நியமித்து - தமிழக அரசு அரசாணை

x

பி ற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை சார்பில்,

சீர்மரபினர் நல வாரியம் உறுப்பினர்களை நியமித்து, தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது


Next Story

மேலும் செய்திகள்