ஓராண்டில் திமுக அரசு செய்தது என்ன?

இன்றுடன் திமுக அரசு ஓராண்டு ஆட்சியை நிறைவு செய்யும் நிலையில், இந்த ஓராண்டில் திமுக அரசு செய்தது என்ன? மக்களிடன் சென்று சேர்ந்த புதிய திட்டங்கள் என்ன? என்பது குறித்து தற்போது பார்க்கலாம்.
x
ஓராண்டில் திமுக அரசு செய்தது என்ன?

இன்றுடன் திமுக அரசு ஓராண்டு ஆட்சியை நிறைவு செய்யும் நிலையில், இந்த ஓராண்டில் திமுக அரசு செய்தது என்ன? மக்களிடன் சென்று சேர்ந்த புதிய திட்டங்கள் என்ன? என்பது குறித்து தற்போது பார்க்கலாம்.

Next Story

மேலும் செய்திகள்