திமுக தொழிற்சங்கம் போராட காரணம் ? - செய்தியின் பின்னணி ஓர் அலசல்

செய்தியின் பின்னணி ஓர் அலசல் - தந்தியின் "செய்தி சொல்லும் சேதி".
x
செய்தியின் பின்னணி ஓர் அலசல் - 
தந்தியின் "செய்தி சொல்லும் சேதி".
போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் போராட்டத்தில் இறங்குகிறார்களே?.
திமுக தொழிற்சங்கமும் சேர்ந்து போராடுகிறதே?.
தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றி, ஒப்பந்தம் போடச் சொல்கிறார்களே?

Next Story

மேலும் செய்திகள்