அதிமுகவும், அமமுகவும் சேர்ந்து கைப்பற்றிய பதவி ! தே​னி இணைப்பு தீர்மானங்களுக்கு செயல் வடிவமா இது ?

அதிமுகவும், அமமுகவும் சேர்ந்து கைப்பற்றிய பதவி ! தே​னி இணைப்பு தீர்மானங்களுக்கு செயல் வடிவமா இது ?
x
அதிமுகவும், அமமுகவும் சேர்ந்து பதவிகளை கைப்பற்றி உள்ளதே? தே​னி இணைப்பு தீர்மானங்களுக்கு செயல் வடிவம் இது தானோ?

Next Story

மேலும் செய்திகள்