"உக்ரைனில் குண்டு வெடிப்பை நேரடியாக பார்த்தோம்" - மீண்டு வந்த மாணவியின் திக் திக் நிமிடங்கள் !

"உக்ரைனில் குண்டு வெடிப்பை நேரடியாக பார்த்தோம்" - மீண்டு வந்த மாணவியின் திக் திக் நிமிடங்கள் !
x
"உக்ரைனில் குண்டு வெடிப்பை நேரடியாக பார்த்தோம்" - மீண்டு வந்த மாணவியின் திக் திக் நிமிடங்கள் !


Next Story

மேலும் செய்திகள்