தமிழகத்தில் 21 மாநகராட்சிகளின் மேயர் யார் யார்?

மறைமுக தேர்தலுக்கு பிறகு தமிழகத்தின் 21 மாநகராட்சிகளில் மேயர் பதவிகளை அலங்கரித்தது யார்? விரிவாக பார்ப்போம்
x
மறைமுக தேர்தலுக்கு பிறகு தமிழகத்தின் 21 மாநகராட்சிகளில் மேயர் பதவிகளை அலங்கரித்தது யார்? விரிவாக பார்ப்போம்


Next Story

மேலும் செய்திகள்