பெண்ணின் கழுத்தில் மிதித்து கொன்ற பயங்கரம் - திருமணம் செய்ய வற்புறுத்தியதால் ஆத்திரம்

பெண்ணின் கழுத்தில் மிதித்து கொன்ற பயங்கரம் - திருமணம் செய்ய வற்புறுத்தியதால் ஆத்திரம்
பெண்ணின் கழுத்தில் மிதித்து கொன்ற பயங்கரம் - திருமணம் செய்ய வற்புறுத்தியதால் ஆத்திரம்
x
பெண்ணின் கழுத்தில் மிதித்து கொன்ற பயங்கரம் - திருமணம் செய்ய வற்புறுத்தியதால் ஆத்திரம் 

 ஈரோட்டில் 3ஆம் திருமணத்திற்கு விண்ணப்பித்த நபரை நம்பி வந்த பெண், கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இதன் பின்னணி குறித்து விவரிக்கிறது இந்த தொகுப்பு...


Next Story

மேலும் செய்திகள்