"ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் 4 மாதம் ஆக்சிஜன் தயாரிக்க அனுமதி" - அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம்

முதலமைச்சர் தலைமையில் நடைபெற்ற அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தில், ஆக்சிஜன் உற்பத்திக்காக மட்டும் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறக்கலாம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் 4 மாதம் ஆக்சிஜன் தயாரிக்க அனுமதி - அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம்
x
முதலமைச்சர் தலைமையில் நடைபெற்ற அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தில், ஆக்சிஜன் உற்பத்திக்காக மட்டும் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறக்கலாம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.


Next Story

மேலும் செய்திகள்