மாநகராட்சி மேயர் பதவி : இட ஒதுக்கீடு அறிவிப்பு

மாநகராட்சி மேயர் பதவிகளுக்கான இட ஒதுக்கீடு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
மாநகராட்சி மேயர் பதவி : இட ஒதுக்கீடு அறிவிப்பு
x
மாநகராட்சி மேயர் பதவிகளுக்கான இட ஒதுக்கீடு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

Next Story

மேலும் செய்திகள்