விஸ்வநாதன் ஆனந்தை பின்னுக்கு தள்ளி இந்தியாவின் No.1 செஸ் வீரரான குகேஷ் | Gukesh | Chess

x

விஸ்வநாதன் ஆனந்தை பின்னுக்கு தள்ளி இந்தியாவின் No.1 செஸ் வீரரான குகேஷ் | Gukesh | Chess


Next Story

மேலும் செய்திகள்