முறைத்து போட்டியிட்ட வங்கதேசம்..மொத்த கோபத்தையும் கொட்டிய பாக்.,-வாழ்வா, சாவா? துவண்டு விழுந்த நாடு

x

முறைத்து போட்டியிட்ட வங்கதேசம்..மொத்த கோபத்தையும் கொட்டிய பாக்., - வாழ்வா, சாவா..? போட்டியில் இரு அணிகள் - இறுதி முடிவில் துவண்டு விழுந்த நாடு


Next Story

மேலும் செய்திகள்