"தமிழர்களை பிளவுப்படுத்த மதத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள்" - முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு

"தமிழர்களை பிளவுப்படுத்த மதத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள்" - முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு
x

"தமிழர்களை பிளவுப்படுத்த மதத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள்" - முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு


Next Story

மேலும் செய்திகள்