தமிழகத்தில் அன்னிய நேரடி முதலீடு அதிகரிப்பு !

தமிழகத்திற்கு வந்துள்ள அன்னிய நேரடி முதலீடுகளின் அளவு 2021-22ல் 30.1 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய தொழில்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள தரவுகள் கூறுகின்றன...
x

தமிழகத்தில் அன்னிய நேரடி முதலீடு அதிகரிப்பு !

தமிழகத்திற்கு வந்துள்ள அன்னிய நேரடி முதலீடுகளின் அளவு 2021-22ல் 30.1 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய தொழில்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள தரவுகள் கூறுகின்றன...


Next Story

மேலும் செய்திகள்