இரட்டை இலைக்கு வாக்கு சேகரிக்காதவர் பேச்சை கேட்டதால் இந்த நிலை - ஆர்.பி.உதயகுமார்

இரட்டை இலைக்கு வாக்கு சேகரிக்காதவர் பேச்சை கேட்டதால் இந்த நிலை - ஆர்.பி.உதயகுமார்
இரட்டை இலைக்கு வாக்கு சேகரிக்காதவர் பேச்சை கேட்டதால் இந்த நிலை - ஆர்.பி.உதயகுமார்
x
கடந்த 2011 மற்றும் 2016 தேர்தலில் இரட்டை இலைக்கு வாக்கு சேகரிக்காதவர் பேச்சைக் கேட்டதன் விளைவை, தற்போது தங்கதமிழ் செல்வன் எதிர்கொண்டுள்ளதாக அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.Next Story

மேலும் செய்திகள்