"நான் ரஜினி கட்சியும் கிடையாது, கமல் கட்சியும் கிடையாது" - சிம்பு

அரசியலுக்குள் அரசியல் நடைபெறுகிறது - சிம்பு
நான் ரஜினி கட்சியும் கிடையாது, கமல் கட்சியும் கிடையாது - சிம்பு
x
"தண்ணீர் கொடுத்தால் தான், ஓட்டு என்று மாற்ற வேண்டும்" கர்நாடகாவில் தண்ணீர் இல்லை என்றால் தான், ஓட்டு என்ற நிலை"தமிழனா என்று என்னை கேட்கிறார்கள் - சிம்பு..Next Story

மேலும் செய்திகள்