வன்முறையாக வெடித்த போராட்டம்..போர்களமான கிராமம்... - கொழுந்து விட்டு எரிந்த வாகனங்கள்

x

வன்முறையாக வெடித்த போராட்டம்..போர்களமான கிராமம்... - கொழுந்து விட்டு எரிந்த வாகனங்கள்.. தெலங்கானாவில் அருகே அதிர்ச்சி சம்பவம்


Next Story

மேலும் செய்திகள்