நமக்கு நாமே தோண்டும் சவக்குழி.. பூமியை நெருங்கும் மெகா பிரச்சினை - வந்த எச்சரிக்கை

x

இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அதீத வெப்பம் கொண்ட

மூன்று மாதங்களாக, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட் மாதங்கள்

இருந்ததாக உலக வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

இதன் பின்னணி பற்றி இந்தத் தொகுதி அலசுகிறது


Next Story

மேலும் செய்திகள்