“காஷ்மீர் தவறை ஐ.நாவில் நேரு ஒத்துக்கொண்டார்““தனி நாடாக காஷ்மீர் எப்படி இருக்க முடியும்“

x

காஷ்மீர் தவறை ஐ.நாவில் நேரு ஒத்துக்கொண்டார்“

“ஒரு நாட்டுக்குள் தனி நாடாக காஷ்மீர் எப்படி இருக்க முடியும்“

அனல் பறந்த விவாதம்


Next Story

மேலும் செய்திகள்