எல்லையில் அத்துமீறி சீனர்கள் குடியேற்றம்.. புஜ பலத்தை காட்ட தயாரானது இந்தியா..!

x

எல்லையில் அத்துமீறி சீனர்கள் குடியேற்றம்.. புஜ பலத்தை காட்ட தயாரானது இந்தியா.. ஒரே அஸ்திரம்.. 628 சீன கிராமங்கள் காலி.. கையிலெடுக்கப்பட்ட `சீம தர்ஷன்' வெப்பன்


Next Story

மேலும் செய்திகள்