"வெளியே வந்தால் மூச்சு விட முடியாது?".. வரவே கூடாது தடை" - தலைநகரில் மக்களுக்கு ஆபத்து

x

"வெளியே வந்தால் மூச்சு விட முடியாது?"வரவே கூடாது "தடை" எச்சரிக்கும் அரசு - தலைநகரில் 3.2 கோடி மக்களுக்கு ஆபத்து


Next Story

மேலும் செய்திகள்