"விஜய்க்காக என் நெஞ்சையே அறுத்து கொடுப்பேன்" - மன்சூர், மிஷ்கின் பேச்சால் அதிர்ந்த அரங்கம்

x
  • "தமிழகத்தின் நாளைய தீர்ப்பு.."
  • "உங்களை நம்பி தான் இந்த நாடு.."
  • "விஜய்க்காக என் நெஞ்சையே அறுத்து கொடுப்பேன்"
  • மன்சூர், மிஷ்கின் பேச்சால் அதிர்ந்த அரங்கம்

Next Story

மேலும் செய்திகள்