"நான் உன்னை நீங்க மாட்டேன்"....தளபதி பட பாடலின் வரிகளை மாற்றி பாடிய இளையராஜா

புத்தகம் ஒன்றுக்காக மோடியை பற்றி இளையராஜா எழுதிய முன்னுரை, கடுமையான விமர்சனங்களை எழுப்பியிருந்த நிலையில், "நான் உன்னை நீங்க மாட்டேன்" என்ற தளபதி பட பாடலின் வரிகளை சற்று மாற்றி பாடி, டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்...
நான் உன்னை நீங்க மாட்டேன்....தளபதி பட பாடலின் வரிகளை மாற்றி பாடிய இளையராஜா
x
புத்தகம் ஒன்றுக்காக மோடியை பற்றி இளையராஜா எழுதிய முன்னுரை, கடுமையான விமர்சனங்களை எழுப்பியிருந்த நிலையில், "நான் உன்னை நீங்க மாட்டேன்" என்ற தளபதி பட பாடலின் வரிகளை சற்று மாற்றி பாடி, டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்... 

Next Story

மேலும் செய்திகள்