நீங்கள் தேடியது "Taliban"

தலிபான்களிடம் வாய் விட்டு கேட்ட ஐநா சபை | TALIBAN | AFGHANISTAN
27 Dec 2022 3:46 AM GMT

தலிபான்களிடம் வாய் விட்டு கேட்ட ஐநா சபை | TALIBAN | AFGHANISTAN

ஆப்கானிஸ்தானில், தலிபான் நிர்வாகத்துடன் ஐநா தரப்பில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டுள்ளது.

தலிபான்களின் மேல் உள்ள அச்சம்.. அழகு நிலையம் வர பயப்படும் பெண்கள்
19 Sep 2021 7:30 AM GMT

தலிபான்களின் மேல் உள்ள அச்சம்.. அழகு நிலையம் வர பயப்படும் பெண்கள்

தலிபான்களின் மேல் உள்ள அச்சம்.. அழகு நிலையம் வர பயப்படும் பெண்கள்