நீங்கள் தேடியது "pakistan"

இந்திய எல்லையில்... | பாகிஸ்தான் மற்றும் இந்திய வீரர்கள்... | நெகிழவைக்கும் சுவாரஸ்ய சம்பவம்
14 Aug 2022 11:36 AM GMT

இந்திய எல்லையில்... | பாகிஸ்தான் மற்றும் இந்திய வீரர்கள்... | நெகிழவைக்கும் சுவாரஸ்ய சம்பவம்

நாளை 75வது சுதந்திர தினம் கொண்டாடுவதால் நாடே விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது...

பாக்.முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானை கொல்ல சதி?இஸ்லாமாபாத்தில் பரபரப்பு
5 Jun 2022 10:05 AM GMT

பாக்.முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானை கொல்ல சதி?இஸ்லாமாபாத்தில் பரபரப்பு

பாக்.முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானை கொல்ல சதி?இஸ்லாமாபாத்தில் பரபரப்பு