நீங்கள் தேடியது "Indian soldiers"

தண்டேஸ்வரி போராளிகள் செய்த வெற்றி பஞ்ச் - இந்திய வீரர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்க சைகை
25 July 2021 8:14 AM GMT

தண்டேஸ்வரி போராளிகள் செய்த "வெற்றி பஞ்ச்" - இந்திய வீரர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்க சைகை

தண்டேஸ்வரி போராளிகள் செய்த "வெற்றி பஞ்ச்" - இந்திய வீரர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்க சைகை

சீன ராணுவத்தினர் எல்லை தாண்ட முயற்சி - சீன நடவடிக்கையை முறியடித்த இந்திய வீரர்கள்
25 Jan 2021 7:28 AM GMT

சீன ராணுவத்தினர் எல்லை தாண்ட முயற்சி - சீன நடவடிக்கையை முறியடித்த இந்திய வீரர்கள்

சிக்கிமில் அத்துமீற முயன்ற சீன ராணுவத்தினர் நடவடிக்கையை, இந்திய வீரர்கள் வெற்றிகரமாக முறியடித்து உள்ளனர்.

வியக்க வைத்த ராணுவ அதிகாரிகளின் சாகச நிகழ்ச்சி...
8 March 2019 10:39 AM GMT

வியக்க வைத்த ராணுவ அதிகாரிகளின் சாகச நிகழ்ச்சி...

சென்னை ராணுவ அதிகாரிகள் பயிற்சி மையத்தில் ராணுவ அதிகாரிகளின் பல்வேறு சாகச நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.

உயிரிழந்த ராணுவ வீரர்களுக்கு மலர் அஞ்சலி...
15 Feb 2019 11:54 AM GMT

உயிரிழந்த ராணுவ வீரர்களுக்கு மலர் அஞ்சலி...

காஷ்மீர் தாக்குதலில் உயிரிழந்த ராணுவ வீரர்களுக்கு ராமேஸ்வரத்தில் மலரஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.