"தனிமையே நம் ஆயுதம்" - மாநகர காவல் சார்பில் கொரோனா பாடல்

கொரோனா விழிப்புணர்வு தொடர்பாக 'தனிமையே நம் ஆயுதம்' என்ற தலைப்பில் மதுரை மாநகர காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள பாடல் பலரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
தனிமையே நம் ஆயுதம் - மாநகர காவல் சார்பில் கொரோனா பாடல்
x
கொரோனா விழிப்புணர்வு தொடர்பாக 'தனிமையே நம் ஆயுதம்' என்ற தலைப்பில் மதுரை மாநகர காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள பாடல் பலரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

Next Story

மேலும் செய்திகள்