ஊரடங்கால் முடங்கிய மக்கள் நடமாட்டம் : புதுப்பிக்கும் முயற்சியில் எழில் மிகு இயற்கை

ஊரடங்கு உத்தரவால் மனிதர்களின் நடமாட்டம் குறைந்து பூமியில் இயற்கை தன்னை புதுப்பிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது.
ஊரடங்கால் முடங்கிய மக்கள் நடமாட்டம் : புதுப்பிக்கும் முயற்சியில் எழில் மிகு இயற்கை
x
ஊரடங்கு உத்தரவால் மனிதர்களின் நடமாட்டம் குறைந்து பூமியில் இயற்கை தன்னை புதுப்பிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது. 

Next Story

மேலும் செய்திகள்