நீங்கள் தேடியது "Virus Spread"

ஊரடங்கு அறிவிப்பு - தலைகீழாக மாறிய இயல்பு வாழ்க்கை
24 April 2020 3:12 AM GMT

ஊரடங்கு அறிவிப்பு - தலைகீழாக மாறிய இயல்பு வாழ்க்கை

மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கிய நிலையில், மத்திய அரசும்- மாநில அரசும் பல நிவாரண நடவடிக்கைகளை எடுத்தன.

கொரோனா ஊரடங்கு - அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகள் மற்றும் அறிவிப்புகள் என்ன?
24 April 2020 3:07 AM GMT

கொரோனா ஊரடங்கு - அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகள் மற்றும் அறிவிப்புகள் என்ன?

மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கிய நிலையில் மத்திய அரசும்- மாநில அரசும் பல நிவாரண நடவடிக்கைகளை எடுத்தன.

ஒரு மாத ஊடரங்கு - நடந்த நிகழ்வுகள் என்ன?
24 April 2020 3:07 AM GMT

ஒரு மாத ஊடரங்கு - நடந்த நிகழ்வுகள் என்ன?

முழுவதும் இருந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர்.