நீங்கள் தேடியது "Rowdism"

போதையில் கத்தியுடன் ரகளையில் ஈடுபட்ட 5 இளைஞர்கள் கைது
1 Oct 2018 8:33 PM GMT

போதையில் கத்தியுடன் ரகளையில் ஈடுபட்ட 5 இளைஞர்கள் கைது

போதையில் கத்தியுடன் திரிந்த இளைஞர்கள் தெருவில் நின்ற வாகனங்களையும் அடித்து நொறுக்கினர்.

நிற்காமல் சென்ற அரசு பேருந்து - தட்டி கேட்ட மாற்று திறனாளிக்கு அடி உதை
20 July 2018 2:32 AM GMT

நிற்காமல் சென்ற அரசு பேருந்து - தட்டி கேட்ட மாற்று திறனாளிக்கு அடி உதை

நிறுத்தத்தில் நிற்காமல் சென்ற அரசு பேருந்து - தட்டி கேட்ட மாற்று திறனாளிக்கு அடி உதை