நீங்கள் தேடியது "Moon Landing"

இன்று நள்ளிரவில் தரை இறங்கும் சந்திரயான் 2ன் லேண்டர் - 70 மாணவர்களுடன் பார்வையிடுகிறார், பிரதமர் மோடி
6 Sep 2019 2:26 AM GMT

இன்று நள்ளிரவில் தரை இறங்கும் சந்திரயான் 2ன் 'லேண்டர்' - 70 மாணவர்களுடன் பார்வையிடுகிறார், பிரதமர் மோடி

சந்திரயான்- 2 விண்கலத்தின் லேண்டர், இன்று நள்ளிரவில், நிலவில் தரை இறங்குகிறது.

நிலவின் பரப்பிலிருந்து லேண்டர் கருவி சுற்றும் உயரம் குறைப்பு
3 Sep 2019 6:01 AM GMT

நிலவின் பரப்பிலிருந்து லேண்டர் கருவி சுற்றும் உயரம் குறைப்பு

நிலவை ஆய்வு செய்ய அனுப்பப்பட்ட சந்திரயான் -2 விண்கலத்தில் உள்ள விக்ரம் லேண்டர் நேற்று ஆர்பிட்டரில் இருந்து பிரிந்த நிலையில், 43 நாட்களுக்கு பின்னர் இன்று அதில் உள்ள கருவிகள் இயக்கி பார்க்கப்பட்டது.

நிலவில் மனிதன் கால் பதித்த 50- வது ஆண்டு வரும் 20 ஆம் தேதி நிறைவடைகிறது
8 July 2019 10:46 AM GMT

நிலவில் மனிதன் கால் பதித்த 50- வது ஆண்டு வரும் 20 ஆம் தேதி நிறைவடைகிறது

நிலவில் மனிதன் கால்பதித்த 50-வது ஆண்டு வரும் 20 ஆம் தேதி நிறைவடைகிறது.