நீங்கள் தேடியது "GrandFather"

சார்பட்டாவில் கலக்கியிருக்கும் பீடி தாத்தா.. சார்பட்டா பரம்பரையில் தொடங்கிய பயணம்
25 July 2021 12:20 PM GMT

சார்பட்டாவில் கலக்கியிருக்கும் பீடி தாத்தா.. சார்பட்டா பரம்பரையில் தொடங்கிய பயணம்

சார்பட்டாவில் கலக்கியிருக்கும் பீடி தாத்தா.. சார்பட்டா பரம்பரையில் தொடங்கிய பயணம்

107 வயதிலும் ஆச்சரியப்படுத்தும் அற்புத மனிதர் தேவராஜ்
14 Sep 2019 9:19 AM GMT

107 வயதிலும் ஆச்சரியப்படுத்தும் அற்புத மனிதர் தேவராஜ்

திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில், தேனீக்கள் போன்று, சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்யும், இந்த முதியவரை பார்த்து, பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவ மாணவிகள் வியந்து வருகின்றனர்.