நீங்கள் தேடியது "awards"

தூய்மை இந்தியா திட்டம் விருதுகள் - சென்னை மாநகராட்சிக்கு விருது வழங்கப்பட்டது
20 Nov 2021 2:20 PM GMT

தூய்மை இந்தியா திட்டம் விருதுகள் - சென்னை மாநகராட்சிக்கு விருது வழங்கப்பட்டது

தூய்மை இந்தியா திட்டத்தில் சென்னை மாநகராட்சி மற்றும் வைத்தீஸ்வரன் பேரூராட்சி இரண்டு தேசிய விருதுகளை பெற்றுள்ளன.