முதலீடுகள் கிடைத்தது குறித்து தகவல் வெளியிட முடியுமா? - சீமான்

வெளிநாட்டு பயணத்தின் நோக்கம் நிறைவேறியதா என்பது குறித்து முதலீட்டாளர்களின் முதலீடுகளை பொறுத்து தான் தீர்மானிக்க முடியும் என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.
x
வெளிநாட்டு பயணத்தின் நோக்கம் நிறைவேறியதா என்பது குறித்து முதலீட்டாளர்களின் முதலீடுகளை பொறுத்து தான் தீர்மானிக்க முடியும் என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார். 

Next Story

மேலும் செய்திகள்