"சந்திரயானை விக்ரம் நோக்கி நகர்த்த முயற்சிப்பார்கள்" - இஸ்ரோ முன்னாள் விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை தகவல்

நிலவில், விக்ரம் லேண்டர் தரையிறங்கியுள்ள இடத்தை நோக்கி சந்திரயான் 2 விண்கலத்தை கொண்டு செல்லும் முயற்சியில் 'இஸ்ரோ' விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டுள்ளதாக இஸ்ரோ முன்னாள் விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை தெரிவித்துள்ளார்.
சந்திரயானை விக்ரம் நோக்கி நகர்த்த முயற்சிப்பார்கள் - இஸ்ரோ முன்னாள் விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை தகவல்
x
நிலவில், விக்ரம் லேண்டர் தரையிறங்கியுள்ள இடத்தை நோக்கி சந்திரயான் 2 விண்கலத்தை கொண்டு செல்லும் முயற்சியில் 'இஸ்ரோ' விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டுள்ளதாக இஸ்ரோ முன்னாள் விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை தெரிவித்துள்ளார்.

Next Story

மேலும் செய்திகள்