முதலமைச்சரிடம் விருது பெற்ற தமிழகத்தின் முதல் சிறப்பு பூங்கா...

மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகள் மற்றும் சிறப்பு குழந்தைகளுக்காக சென்னையில் பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட தமிழகத்தின் முதல் பூங்கா, சுதந்திர நாளில் நல் ஆளுமைக்கான விருதை தட்டி சென்றது.
x
மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகள் மற்றும் சிறப்பு குழந்தைகளுக்காக சென்னையில் பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட தமிழகத்தின் முதல் பூங்கா, சுதந்திர நாளில் நல் ஆளுமைக்கான விருதை  தட்டி சென்றது. 

Next Story

மேலும் செய்திகள்