நீங்கள் தேடியது "Praful Koda Patel"

லட்சத்தீவு நிர்வாகி பிரபுல் கோடா படேல்.. லட்சத்தீவுக்கு வரும் 26ஆம் தேதி பயணம்
25 July 2021 3:42 AM GMT

லட்சத்தீவு நிர்வாகி பிரபுல் கோடா படேல்.. லட்சத்தீவுக்கு வரும் 26ஆம் தேதி பயணம்

லட்சத்தீவு நிர்வாகி பிரபுல் கோடா படேல்.. லட்சத்தீவுக்கு வரும் 26ஆம் தேதி பயணம்

பிரபுல் கோடா படேலுக்கு மக்கள் எதிர்ப்பு... 1 மணிநேரம் விளக்குகள் அணைப்பு
19 Jun 2021 5:24 AM GMT

பிரபுல் கோடா படேலுக்கு மக்கள் எதிர்ப்பு... 1 மணிநேரம் விளக்குகள் அணைப்பு

லட்சத்தீவில் நிர்வாக அதிகாரி பிரபுல் கோடா படேலுக்கு எதிராக நேற்றிரவு பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.