நீங்கள் தேடியது "party"

சித்து, சன்னி இருவருமே கட்சியின் முகம் - காங். செய்தி தொடர்பாளர் ரந்திப் சுர்ஜேவாலா பேட்டி
20 Sep 2021 2:54 PM GMT

"சித்து, சன்னி இருவருமே கட்சியின் முகம்" - காங். செய்தி தொடர்பாளர் ரந்திப் சுர்ஜேவாலா பேட்டி

"சித்து, சன்னி இருவருமே கட்சியின் முகம்" - காங். செய்தி தொடர்பாளர் ரந்திப் சுர்ஜேவாலா பேட்டி

விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடர் : 4-வது சுற்றுக்கு பார்டி தகுதி.. 3-வது சுற்றில் அபாரம்
4 July 2021 4:26 AM GMT

விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடர் : 4-வது சுற்றுக்கு பார்டி தகுதி.. 3-வது சுற்றில் அபாரம்

இதேபோல், விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடரின் பெண்கள் பிரிவில், முதல் நிலை வீராங்கனை ஆஸ்லே பார்டி, 4-வது சுற்றுக்கு முன்னேறி உள்ளார்.