நீங்கள் தேடியது "months"

அமெரிக்க எல்லைகள் திறப்பு - 18 மாதங்கள் கழித்து தடை நீக்கம்
8 Nov 2021 11:13 AM GMT

அமெரிக்க எல்லைகள் திறப்பு - 18 மாதங்கள் கழித்து தடை நீக்கம்

அமெரிக்காவின் தரை மற்றும் விண் எல்லைகள் அனைத்தும் 18 மாதங்களுக்கு பிறகு முழுவதும் திறக்கப்பட்டுள்ளன

பயன்பாட்டுக்கு வந்த 4 மாதத்தில் பழுதடைந்த பாம்பாற்று பாலம்
17 Oct 2018 11:33 AM GMT

பயன்பாட்டுக்கு வந்த 4 மாதத்தில் பழுதடைந்த பாம்பாற்று பாலம்

பயன்பாட்டுக்கு வந்து 4 மாதமே ஆன உயர்மட்ட மேம்பாலம் பழுதடைந்ததால், கிராம மக்கள் அச்சத்துடன் பயணம் செய்து வருகின்றனர்.